Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Praktijkadres
Herengracht 560
1017 CH Amsterdam

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Bij een gezinstherapie worden meestal alle gezinsleden uitgenodigd en neem ik de voorzittersrol op mij. Ik let op de tijd, op de agenda, op de verschillende belangen. Iedereen krijgt de kans zijn verhaal te vertellen, de anderen wordt gevraagd te luisteren.

In het gesprek aan mijn ronde tafel gaat het er niet om wie er gelijk heeft, maar hoe er gecommuniceerd wordt met elkaar. Wat ligt er ten grondslag aan het conflict? Dit vergt onderzoek en dus een goed gesprek. Er is ook veel over geschreven, zie de verwijzingen elders op deze site.

Als jullie het met elkaar eens zijn over het gevaar dat jullie gezin bedreigt (en in kunnen zien dat het niet aan een persoon ligt maar aan wat er tussen jullie gebeurt) dan kunnen we vervolgens kijken naar oplossingen.

Individuele therapie

Individuele therapie

Eén op één gesprekken bieden u de vrijheid om uw dilemma's, uw angsten, uw twijfels of uw geheimen te bespreken met mij als professional. Het is belangrijk een doel vast te stellen en daar ook op te focussen. Wonderlijk genoeg is het vaststellen van het doel van het gesprek vaak al een heel proces. U bent verzekerd van discretie en geheimhouding, u bent verzekerd van een luisterend oor en een reactie. IN therapie termen heet dat dan 'reflectie'.

Samen met u wil ik onderzoeken waar u nou het meeste baat bij heeft. Heeft u bijvoorbeeld vooral behoefte aan reflectie, of wilt u liever kennis uitwisselen, of bent u meer iemand die wil stilstaan bij ervaringen die u opgedaan heeft? Moet er snel een oplossing komen of heeft u de tijd om in mijn spreekkamer 'out of the box' te denken en te praten?

Coaching

Coaching

Bij persoonlijke coaching ga ik uit van uw wens om in uw beroepsmatig functioneren iets te veranderen. Het kan zijn dat u ergens klem bent komen te zitten, dat u telkens tegen hetzelfde aan loopt, dat u veranderingen niet kunt verwerken, dat het niet lekker loopt tussen u en de collega's en/of leidinggevende.

Het kan zijn dat u de behoefte heeft om in een vertrouwelijke omgeving werk-gerelateerde thema's te bespreken, of dat u met anderen in een destructief patroon bent geraakt, of dat u in een positie bent terechtgekomen die u niet wenst, of dat de grens tussen werk en privé onduidelijk is geworden. Het kan zijn dat u dreigt op te branden en aan van alles twijfelt. Het kan zijn dat uw naasten niet meer kunnen voldoen aan het appèl dat u op hen doet.

Tenslotte kan het zijn dat u speciale wensen heeft, die niet onder het kopje therapie of coaching vallen.

Supervisie

Supervisie

U kunt bij mij een supervisie aanvragen in het kader van uw opleiding tot systeemtherapeut. Ik ben sinds 2012 erkend supervisor voor de NVRG. De kosten van een supervisie bedragen € 100,00 per 50 minuten. Over dit bedrag wordt geen BTW geheven.

Om te voldoen aan de eisen van de NVRG dienen er 25 zittingen plaatsgevonden te hebben, dit kan zowel in een groep als individueel. De zittingen vinden altijd plaats op mijn praktijkadres.

Lees verder over de
praktijk en een gratis
kennismaking

Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Praktijkadres
Herengracht 560
1017 CH Amsterdam