Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Praktijkadres
Herengracht 560
1017 CH Amsterdam

Over de Praktijk

Over de Praktijk

In de binnenstad van Amsterdam, aan de Herengracht nabij het Rembrandtplein, is mijn praktijk gevestigd. Hier werk ik op een prettige, ruime plek als relatie- en gezinstherapeut, op basis van mijn lidmaatschap van de NVRG en van EFT. Sinds mei 2018 ben ik 'Certified EFT-therapist', een certificaat waar ik erg trots op ben. Lees meer over mijn papieren onder het kopje 'Certificering'.

Mijn praktijk maakt onderdeel uit van EFT.Amsterdam, een groepspraktijk die ik vorig jaar samen met mijn collega Yvette Mol heb opgezet. Wij willen binnen deze groepspraktijk EFT therapeuten samenbrengen onder één dak, dat lukt ons goed, want inmiddels werken we hier met zeven enthousiaste collega's!

Gesprekken aan mijn tafel -of op de bank- gaan veelal over hoe clienten omgaan met hun dierbaren. Dat zijn meestal partners, maar dikwijls ook kinderen, (stief)ouders, (stief)broers en -zussen en dat kunnen ook vrienden of collega’s zijn. Praten, nadenken en stilstaan bij de verschillende gevoelens binnen die relaties brengt duidelijkheid en daardoor meer rust in de relatie. Als therapeut help ik de moeilijke, lastige en vaak kwetsbare gevoelens weer te delen met elkaar.

Mijn basisopleiding is HBO-verpleegkunde, ik heb lang gewerkt als SPV en systeemtherapeut in GGZ-instellingen en sinds tien jaar in eigen praktijk.

Omdat ik geen contracten afsluit met de ziektenkostenverzekeringen dient u de gesprekken - of het nou om coaching gaat of om therapie - zelf te betalen.


Visie

Visie

Relatie- en gezinstherapie werkt. Het is een efficiente vorm van psychotherapie en daardoor niet kostbaar. Het effect van een sterke relatie tussen partners is groot op kinderen: Er is meer plezier, kinderen kunnen zich beter ontwikkelen, er is ruimte om te leren en te groeien.
Sterke banden met dierbaren bieden kracht bij tegenslagen en geven betekenis aan het leven.

Relatie en gezinstherapie heeft een groot en langdurig effect en daarom is de investering niet alleen voor clienten waardevol, maar ook voor mij als therapeut. Ik weet waar ik het voor doe.

Certificering


Certificering

Voordat u besluit gesprekken aan te gaan met mij wilt u het vertrouwen hebben dat ik u kan helpen. Het moet goed voelen én u wilt kwaliteit. In de psychotherapie is veel kwaliteit vastgelegd door de beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen stellen eisen aan hun leden en controleren of leden hier aan voldoen. De toonaangevende beroepsvereniging voor mijn vakgebied (officieel heet het 'systeemtherapie') is de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, de NVRG. Ik ben inmiddels 17 jaar lid van de NVRG en sinds 2013 ook supervisor binnen de vereniging.

Oorspronkelijk ben ik HBO-Verpleegkundige, in feite is dit mijn basisopleiding, ik beschik over een BIG-registratie in dit vakgebied. Na de verpleegkunde heb ik een post-HBO opleiding gevolgd en daarna de opleiding tot systeemtherapeut bij de NVRG.

Ik heb mij nadien bijgeschoold in verschillende stromingen en ben mij sinds 2008 gaan verdiepen in de   Emotionally Focused Couple Therapy, waar ik zeer enthousiast over ben. De EFT heeft zich afgelopen twintig jaar wereldwijd bewezen, het is een gerenommeerd psychotherapie-model voor stellen én gezinnen.

Met dit model boek ik goede resultaten in partner-relatietherapie. Inmiddels heb ik de status 'Certified EFT-therapist', die staat voor veel training, supervisie en uiteindelijk de beoordeling van videotapes bij de internationale organisatie voor EFT, het ICEEFT in Ottawa. 

Papieren zijn belangrijk, nog belangrijker is het om in levende lijve te ervaren of het klikt, of het in beginsel veilig voelt. Dat is de reden waarom ik bij voorkeur eerst een kort -gratis- kennismakingsgesprek met u wil voeren.


EFT.Amsterdam

EFT.Amsterdam

Yvette Mol en ik hebben in 2018 EFT.Amsterdam opgezet vanuit het idee dat het geheel groter is dan de som der delen. Wij zijn er van overtuigd dat een huis, geheel gevuld met EFT therapeuten effectiever is dan solistisch werkende therapeuten omdat het model vraagt om samenwerking. Tot onze vreugde hebben zich inmiddels zes collega's verbonden aan ons initiatief, te weten Juliette Soomers, Selma Wouters, Patty Beentjes, Anja Bos, Ooshani Suma, Jessica Lohrmann en Jan Smits,  allen NVRG gecertificeerd en ook allen getraind in EFT.  Met dit achttal EFT therapeuten bieden we Emotionally Focused Therapy aan, gaan we Houd Me Vast trainingen opzetten en maken we ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering, allemaal binnen of direct verbonden aan de EFT.  Al deze collega's hebben een eigen site met informatie overde praktijkvoering. Binnen ons collectief werken we samen waar dat gewenst is en verwijzen we door naar elkaar als er even geen ruimte is.

U kunt de ontwikkelingen rondom EFT.Amsterdam volgen op www.eft.amsterdam.nl, deze site wordt in 2020 verder geprofessionaliseerd.

Lees verder over de
verschillende therapieën
die ik geef

Wilbert Kok

Systeemtherapie & coaching

Praktijkadres
Herengracht 560
1017 CH Amsterdam